OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRYWATNOŚCI

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych przez przez formularz rejestrowy ze strony www.jaba.com.pl jest JABA Jarosław Barczykowski z siedzibą w 88-100 INOWROCŁAW ul. Marcinkowskiego 111 (dalej “JABA“ ) Tel 523576596
Szanujemy prywatność odwiedzających naszą witrynę internetową i dokładamy starań, by przekazywane nam przez Państwa informacje były traktowane jako informacje poufne. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przebiega zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 Z DN 27.04.2016 o ochronie danych (RODO). Niniejsze oświadczenie w sprawie prywatności ma na celu zapewnienie ochrony prywatności i opisaliśmy w nim, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi (online). Oświadczenie w sprawie prywatności znajduje się na naszej stronie internetowej

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Podstawą przetwarzania danych osobowe jest realizacja umów sprzedaży w zakresie produktów i usług oraz ich dokumentowania . JABA zbiera wyłącznie przekazywane przez Państwa dane osobowe w witrynach internetowych, np. www.jaba.com.pl. Witrynę internetową JABA wyróżnia obecność logo JABA, a we wszystkich takich witrynach również publikujemy niniejsze oświadczenie w sprawie prywatności.
Jeżeli wypełniony zostanie formularz rejestracji w naszej witrynie internetowej, lub jeżeli wysyłana zostanie nam wiadomość e-mail, przesłane w ten sposób dane będą przechowywane przez okres wymagany do odpowiedzi i pełnego załatwienia sprawy, której wiadomość dotyczy, z uwzględnieniem formy lub treści takiej wiadomości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu ,żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również do cofnięcia zgody w dowolnym czasie Udostępnione Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu .

BEZPIECZEŃSTWO
W JABA posiadamy stabilną strukturę ICT, która zabezpiecza znajdujące się w niej dane. Dla zapewnienia ich ochrony stosujemy środki organizacyjne i techniczne. W firmie występuje wysoki poziom świadomości wagi kwestii prywatności i ochrony danych osobowych.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE
We ramach świadczenia usług drogą elektroniczna wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to prosty, niewielki plik, wysyłany razem ze stronami niniejszej witryny internetowej i przechowywany przez przeglądarkę na twardym dysku Twojego komputera. Wykorzystujemy te pliki do zapamiętywania Twoich ustawień i preferencji. Możesz wyłączyć te pliki z poziomu przeglądarki. Więcej informacji na temat wyłączana i włączania obsługi plików cookie oraz ich usuwania znaleźć można w instrukcji i/lub opcji “Pomoc“ przeglądarki.

WIZYTY I KLIKANIE
Nasza witryna internetowa rejestruje ogólne dane odwiedzających. Takiej rejestracji może podlegać w szczególności adres IP Twojego komputera, ewentualna nazwa użytkownika, czas pozyskania danych i dane wysyłane przez przeglądarkę osoby odwiedzającej. Dane te mogą być wykorzystane do analizy statystycznej odwiedzin w witrynie oraz klikania na jej stronach. Dane te są także wykorzystywane do optymalizacji działania naszej witryny internetowej.

GOOGLE ANALYTICS
Korzystamy z usługi Google Analytics w celu monitorowania sposobu korzystania z naszej witryny internetowej oraz skuteczności naszych reklam Adwords w wynikach wyszukiwania.
Informacje uzyskane w taki sposób, w tym adres Państwa komputera (adres IP) przekazywane są do Google i przechowywane na serwerach tej firmy. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim jeżeli ma taki obowiązek wobec prawa lub jeżeli takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Nie mamy na to żadnego wpływu.

DOSTĘP, SPROSTOWANIE I PRAWO DO SPRZECIWU
Mają Państwo prawo zażądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia. Zob. nasze dane kontaktowe. Aby zapobiec przypadkom oszustwa zweryfikujemy Państwa
tożsamość. W przypadku, gdy chodzi o dostęp do danych osobowych dotyczących plików
cookie, proszę przesłać nam razem z żądaniem kopię takiego pliku. Możesz znaleźć te pliki za pomocą ustawień swojej przeglądarki.
Jeżeli jesteś osobą związaną z naszą firmą, masz możliwość uzyskania dostępu do swoich
danych osobowych na pisemny wniosek. Jeżeli dane przekazane przez nas są nieprawidłowe, możesz zwrócić się do nas na piśmie o ich sprostowanie lub usunięcie. Możesz również poinformować nas na piśmie, że nie chcesz, byśmy się z Tobą kontaktowali w sprawie naszych produktów i usług, zgłaszając ten fakt na następujący adres:

JABA Jarosław Barczykowski
Ul. Marcinkowskiego 111
88-100 Inowrocław
email:jaba @hot.pl

ZMIANY TREŚCI OŚWIADCZENIA W SPRAWIE PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego oświadczenia. Zmiany w tym zakresie będą publikowane w naszych witrynach internetowych.